Д-р Стойка Радева - Физикална и рехабилитационна медицина град София

Д-р Стойка Радева - Физикална и рехабилитационна медицина град София

Контакти:

0887 89 48 24

02 / 943 24 14

гр. София, ул. Бяло море 8

 

Д-р Стойка Радева

 •  Началник на Клиника по Физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ ″Ц. Йоанна – ИСУЛ″
 • Гл. асистент към МУ – София.
 • Преподавател по следдипломно обучение на лекари – курсовете “Акупунктура”- цикъл А, В, С, Д и “Лазертерапия”.

Специалности:

 • “Физикална терапия и рехабилитация “ – 1991г.
 • “Иглотерапия и медицинско обгаряне” – Улан Батор, Монголия, 1989г.

Курсове следдипломна квалификация:

 • “Електродиагностика и електростимулация”
 • “Акупунктура”
 • “Мануална терапия”
 • “Лазертерапия”

Научни интереси:

Немедикаментозно лечение на остра и хронична болка при заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система, при ортопедични и дегенеративни ставни проблеми, при главоболие, тригеминална невралгия.

Има разработен собствен алгоритъм за лечение на болни с шийна и лумбална дискова патология, периферни нервни парализи и парези, допълнително лечение при пациенти с метаболитен синдром, надграждаща иглотерапия при болни с мултипленна склероза.

Специализирала е в страни като Русия, Монголия, Китай.

Има участия на много наши и международни форуми, свързани с лечение на болката и метаболитния синдром, както и публикации по тези теми в наши и европейски списания.

КВАЛИФИКАЦИИ

 • 1989 г. – Тримесечен курс по акупунктура по линия на СЗО в Улан Батор, Монголия;
 • Завършени курсове по акупунктура, мануална терапия, лазертерапия, постизометрична релаксация;
 • Научни статии в областта на рефлексотерапията при болни с обменни нарушения и заболявания на периферната и вегетативна нервна система;
 • Над 10 публикации в български научни списания;
 • Участие в множество научни форуми у нас и в чужбина, свързани с физикалната медицина, рехабилитацията и лечението на болката с преформирани и алтернативни фактори.

БИОГРАФИЯ

В периода от 1985 г. до 1987 г. д-р Радева работи в МБАЛ “Д-р Никола Василиев” Кюстендил. От 1987 г. е последователно асистент и старши асистент в Отделение по физикална терапия и рехабилитация на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, а от 2016 г. е Началник на Клиника по физикална и рехабилитационна медицина в болницата и е част от екипа специалисти на МДЦ ИСУЛ – Царица Йоанна София.

Slider
Slider