Доц. Д-р Николай Николов - Ревматолог град Плевен

Доц. Д-р Николай Николов - Ревматолог град Плевен

Доц. Д-р Николай Николов - Ревматолог град Плевен

Контакти:

0888 08 88 64

Плевен, ул. Георги Кочев 8 А

dr.nicolov@mail.bg

Доц. Д-р Николай Николов е завеждащ отделение по ревматология към УМБАЛ „Георги Странски“ град Плевен.
Завършил е медицина в Медицински университет град Плевен, специалист по Обща медицина, Вътрешни болести и Ревматология.
Д-р Николай Николов д.м. има богат трудов опит и обществен ангажимент в гр. Ловеч и гр. Плевен, където сега живее и работи.

Доц д-р Николай Николов д.м извършва диагностициране и лечение на следните заболявания:

 • Системни заболявания на съединителната тъкан;
 • Ревматоиден артрит;
 • Системен лупус еритематозус;
 • Прогресивна системна склероза;
 • Полимиозит/дерматомиозит;
 • Синдром на Сьогрен;
 • Смесена съединително-тъканна болест;
 • Недиференцирано заболяване на съединителната тъкан;
 • Системни васкулити (грануломатоза на Wegener;
 • Възлест полиартериит;
 • Микроскопски полиангиит;
 • Болест на Бехчет;
 • Гигантоклетъчен (темпорален) артериит;
 • Серонегативни спондилоартропатии Анкилозиращ спондилит;
 • Болест на Бехтерев;
 • Псориатичен артрит, синдром на Райтер;
 • Остеоартроза;
 • Остеомалация;
 • Аваскуларна некроза;
 • Болест на Пейджет;
 • Мекотъканен ревматизъм;
 • Фибромиалгия;
 • Метаболитни заболявания асоциирани с ревматични прояви;
 • Подагра;
 • Кристална артропатия;
 • Асоциирана с кристали калциев пирофосфат дихидрат.
Slider
Slider