Д-р Стоянка Ангелова - Ортодонт град Пазарджик

Д-р Стоянка Ангелова - Ортодонт град Пазарджик

Д-р Виолета Романова Данова - Стоматолог град София

Контакти:

034 / 46 87 67

0889 90 97 48

Пазарджик, бул. България 60

Д-р Стоянка Ангелова е специалист по обща дентална медицина и има 40 години стаж в областта на ортодонтията.
Д-р Ангелова е ностел на наградата Дентален лекар на 2009 година.

Ортодонтията е стоматологична специалност, която се концентрира върху изучаването и лечението на неправилната захапка (малоклузия).
Тя се дължи на неправилна позиция на зъбите, неправилно съотношение на челюстите или комбинация от тях.

Рабтно време:

Понеделник – 10:00 – 12:00
Вторник – 10:00 – 12:00
Сряда – 13:30 – 16:30

Slider
Slider