Д-р Юлия Петрова Иванова – Лекар по дентална медицина град Бургас

Д-р Юлия Петрова Иванова – Лекар по дентална медицина град Бургас

Д-р Юлия Петрова Иванова – Лекар по дентална медицина град Бургас

Контакти:

0888 44 10 66

Бургас, ул. Пиротска 35

Д-р Юлия Петрова Иванова е лекар по дентална медицина.

Приема своите пациенти с усмивка!

  • Извършва цялостната дейност, свързана с провеждане на стоматологичното лечение на пациентите.
  • Извършва първоначални прегледи, поставяне на диагнози, стоматологично лечение на пациентите.
  • Осъществява стоматологична дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
  • Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
  • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
  • Прилага съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на пациентите.
  • Следи за новостите в медицината по отношение на лекарствените средства и съвременни материали в областта на стоматологията и тяхното приложение.
Slider
Slider