Д-р Ваня Янчева Панайотова – Стоматолог град Търговище

Д-р Ваня Янчева Панайотова – Стоматолог град Търговище

Д-р Ваня Янчева Панайотова – Стоматолог град Търговище

Контакти:

0888 46 25 22

0601 / 62 628

Търговище, ул. Антин I 16 - партер

Д-р Ваня Янчева Панайотова е специалист по дентална медицина. Д-р Ваня Панайотова практикува има индивидуална практика за първична дентална помощ и обща стоматология.
Кабинетът разполага със съвременна апаратура и се използват много качествени материали. Работи се терапия, хирургия, ортопедия и детска стоматология.
Възрастта на пациентите варира от 3 до 100 години. Кабинетът разполага със лазер.

Slider
Slider