Проф. Д-р Красимир Янев, д.м. – Специалист уролог град София

Проф. Д-р Красимир Янев, д.м. – Специалист уролог град София

Проф. Д-р Красимир Янев, д.м. – Специалист уролог град София

Контакти:

0885 10 08 13

02 / 923 02 02

София, УМБАЛ "Александровска", Клинка по урология

Проф. Д-р Красимир Янев, дм – специалист уролог
– Ръководител Катедра по Урология, Медицински Факултет, Медицински Университет – София
– Клиника по Урология, УМБАЛ”Александровска”, Зав.Направление Лапароскопска Урология
– МБАЛ”Доверие”, София – Консултант по Урология
– Хил Клиник, София – Консултант по Урология
– УМБАЛ”СофияМед – Консултант по Урология

Професионален опит:

 • 1989 – 1990 – Общопрактикуващ лекар, гр. Кюстендил
 • 1990 – 1992  – лекар-ординатор в ОРБ „Кюстендил“, Отделение Урология
 • От 1992 – лекар –ординатор в УМБАЛ“Александровска“, Клиника по Урология
 • 2006  до момента – Завеждащ Сектор „Лапароскопска урология“ и Оперционен блок кьм Клиника по Урология, УМБАЛ“Александровска“, София;
 • от 2016 г. и понастоящем Ръководител Катедра по Урология, Медицински Факултет, Медицински Университет – София
 • Международни курсове и специализации:
 • Бъбречна трансплантация под ръководството на Проф.М.Лакомб
 • Органна трансплантация към Европейския Колеж по Трансплантология, под ръководството на Проф.Дюбернар сесия Маастрихт
 • Органна трансплантация към Европейския Колеж по Трансплантология, под ръководството на Проф.Дюбернар сесия Бирмингам
 • Специализация по програма Еразмус в Катедра Урология, Университетска Болница Палермо, Италия под ръководството на Проф.Макалузо и Проф.Мелони
 • Специализация по Лапароскопска и Ендо – Урология в Университетска Болница Цюрих, Швейцария, под  ръководството на Проф.Хаури
 • Лапароскопска Урология-Център по Миниинвазивна Хирургия – Словениградец, Словения, Проф.Водопия
 • Лапароскопска Урология – Академия Ескулап, Тутлинген, Германия
 • Практически курс по Лапароскопска Хирургия-Нови Сад, Сърбия, Проф.Цвиянович.
 • Лапароскопска Урология – Хале, Германия, Проф.Форнара
 • Лазер терапия на простатата – Нюрнберг, Германия,  Д-р О.Савов
 • Лапароскопска Урология – Хейлброн, Германия,Проф.Расвайлер
 • Лазер терапия на простатата и лазерна литотрипсия – Сегет, Унгария
 • Лапароскопска Урология – Лайпциг, Германия, Проф.Щолценбург

Членство:

 • Българско Урологично Дружество
 • Европейска Урологична Асоциация
 • Световно Урологично Дружество
 • Бьлгарска Асоциация по Урология, Нефрология и Трансплантация – „УРОНЕТ“
 • Член на редакционната колегия на Списание „УРОНЕТ“
 • Член на редакционната колегия на Списание „АНДРОЛОГИЯ“

Чужди езици:

 • Английски и руски език

Клиниката по урология на УМБАЛ”Александровска” разполага с модерно оборудване и апаратура:

 • Лапароскопски и Робот-асистирани (Хирургичен робот Da Vinci) операции в Урологията;
 • Ендоскопска апаратура за извършване на диагностични и лечебни процедури на простатата, пикочния мехур, уретерите и бъбреците.
 • Ендоскопска апаратура за монополярна и биполярна резекция на тумори на пикочния мехур и простатната жлеза.
 • Ендоскопска апаратура за фотодинамична-диагностика на уротелните карциноми.
 • Машина за екстракорпорална литотрипсия – която включва три модула – трипсия, ехография и рентгеноскопия.
 • Апаратура за електрохидравлична, ултразвукова и лазерна литотрипсия на конкременти в уринарния тракт.
 • Лазер за аблация на простатата.
 • Апарат за уродинамика.
 • Интервенционален ултразвук – Съвременни ехографи с трансректален трансдюсер и насочващо устройство за биопсии на простатата, трансдюсер с приставка за пункции на бъбречни кисти, пер-кутанни нефростоми и др.
 • Съвременно Лапароскопско оборудване.

Висококвалифицирани урологични операции

 • Диагностика и лечение на онкологични заболявания на урогениталната система (тумори на бъбрека, уретера, пикочен мехур, простата, тестиси, пенис).
 • Фотодинамична диагностика на уротелните карциноми.
 • Диагностика и лечение на преходноклетъчни карциноми, локализирани в пикочен мехур, уретер, бъбречно легенче.
 • Трансуретрална резекция (ТУР) на новообразувания на пикочния мехур (Тu TUR).
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на тумори на пикочния мехур.
 • Нефректомия с различен оперативен достъп.
 • Цистектомия с различна деривация на уринния пасаж.
 • Простатектомии.
 • Трансуретрална резекция на простатата (TУР-П) при ДПХ.
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на простатата при ДПХ.
 • Лазерна аблация на простатата при ДПХ.
 • Диагностика и лечение на пикочните камъни и техните усложнения.
 • Комплексно лечение на бъбречни камъни.
 • Извънтелесно разбиване на пикочни камъни.
 • Уродинамика и интервенционален ултразвук.
 • Лапароскопски операции в урологията.
 • Пластично-реконструктивни операции в урологията.
 • Инконтиненция на урината – съвременни оперативни методи.
 • Лечение на синдрома на свръхактивния пикочен мехур (ОАВ).
 • Бъбречна трансплантация.
Slider
Slider