Доц. Д-р Страти Стратев - Уролог град Плевен

Доц. Д-р Страти Стратев - Уролог град Плевен

Доц. Д-р Страти Стратев - Уролог град Плевен

Контакти:

064 / 88 65 15

Плевен, Ул. “Г. Кочев” 8а

Академична кариера:

  • 1973 г. – завършил медицина
  • 1978 г. – взета специалност по урология
  • 1985 г. – Кандидат на медицинските науки
  • 1987 – специализация в Университетска болница Донецк – Русия
  • 1989 г. – специализация в Национален институт по урология – Москва
  • 1992 г. – Началник на Клиника по урология – УМБАЛ-Плевен
  • Има над  180 научни публикации в наши и чужд. Научни списания, конгреси и конференции.

Участие в над 20 клинични проучвания:

Членство в ассоциации и организации:

  • Българско урологично дружество
  • Европейска асоциация по урология
  • Съюз на учените в България
Slider
Slider