Диана - Ветеринарен кабинет град Варна

Ветеринарен кабинет Диана - град Варна

Диана - Ветеринарен кабинет град Варна

Контакти:

0884 67 23 08

0888 77 83 70

052 / 91 9718

ул. Моряшка 19 / Търговски комплекс

dianavet@abv.bg

На 01.04.1996г. Д-р Николай Колев открива Ветеринарен Кабинет “Диана”. Кабинетът се намира в град Варна, кв.Аспарухово, ул.Моряшка 19 в Търговския комплекс на пазара, в центъра на квартала.

Д-р Николай Колев
Роден на 06.01.1967 г.  в с. Хаджидимитрово, общ. Свищов. Завършва Техникум по ветеринарна медицина  гр.  Ловеч през 1986 г.  Висше образование, специалност „Ветеринарна медицина”  получава от  Тракийски университет – гр. Стара Загора през 1994 г. На 01.04.1996 г. открива  ветеринарен кабинет „Диана” в гр. Варна, кв. Аспарухово.Професионалните му интереси са в областта на ортопедията.
 
Д-р Маргарита Кунчева
Родена на 27.02.1979 г. в гр. Шумен. Завършва езикова гимназия през 1998 г. в гр.  Шумен. Висше ветеринарно-медицинско образование получава в Тракийския университет в гр. Стара Загора през 2004 г. От същата година е ветеринарен лекар в кабинет „Диана”.Интересува се от болести по котките и ортопедия.
 
Д-р Павлин Тодоров

Роден през 1985 г. в гр. Свищов. През 2004 г. завършва средно образование в Техникум по ветеринарна медицина – гр. Ловеч. Висше образование получава във Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора през 2009 г. От 2011 г. работи като ветеринарен лекар в кабинета.
 
Д-р Светослава Цанкова

Завършва висше ветеринарно медицинско образование в Тракийски университет Стара Загора през 2013 година и от 2015 гадина работи във Ветеринарен кабинет “Диана”. Професионалните и интереси са насочени към дерматология, паразитология, диагностика и ехография.
 
Д-р Димитър Добрев 

Завършва ПГВМ “Проф. д-р Г. Павлов” Добрич през 2008 год. Завършва семетриално през 2014 Тракийски университет Стара Загора от 2016 година работи в вет. кабинет “Диана ” Основните му интереси са свързани с обща медицина, противопаразитна защита, хранене на домашните любимци и тяхното поведение.

Д-р Никола Костадинов

Завършил през 2012 Тракийски университет Стара Загора. Основните му интереси са областта на хирургията ортопедията,анестезиология и реанимация.
 
Slider
Slider