Замърсяването на въздуха

Как влияят върху организма фините прахови частици?

Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават.

Замърсяването на въздуха е изключително сериозен здравословен проблем, който засяга абсолютно всеки. Хиляди българи умират от преждевременна смърт в следствие на болести, причинени от мръсния въздух, а много други остават с трайни увреждания. Още по-притеснително е, че замърсяването влияе най-негативно на и без това уязвимите групи на децата, възрастните и хората с хронични болести.

Щетите, които мръсният въздух нанася, обхващат широк диапазон от различни болести

Въздухът е кондензатор от различни частици, а фините прахови частици са изключително вредни. По-големите, които са от 5 до 10 микрона, се отлагат в горните дихателни пътища – трахеята и големите бронхи. Част от тях може да се издишат, друга част да се изкашлят. При здравия човек тези частици предизвикват кашлица. Известно е, че тя е защитен механизъм на организма, който се мъчи да изчисти дихателното дърво от попадналите в него токсини. Частиците от 2 до 5 микрона са средните, под 2 микрона са фините, а ултрафините са под 1 микрон. Те са най-малките и могат да попаднат в кръвта. Когато се вдишат, в белия дроб се извършва дифузия и тези ултрафини частици попадат в кръвта и могат да достигнат до сърцето и до мозъка. Затова се смята, че мръсният въздух причинява инфаркти и инсулти.

През последните години дерматолозите наблюдават какви са промените в здравето на хората, които редовно са били излагани на изгорели газове и фини прахови частици. Резултатите показват, че живеещите в среда със силно замърсен въздух страдат повече от хронични възпаления на кожата и от повече нежелани възрастови изменения (например старчески петна). Като една мека и гъвкава защитна бариера, която обгражда тъканите, човешката кожа е достатъчно порьозна, за да попива влагата, да абсорбира лекарствата и да отделя себум, естетсвената защитна мазнина. Но същата тази особеност я прави и уязвима към агресорите от околната среда. От десетилетия знаем, че UV-лъчите на слънцето причиняват преждевременно стареене и повишават риска от поява на рак на кожата. Но отскоро се провеждат научни изследвания, разкриващи сериозните вреди за епидермиса, причинени от замърсители на въздуха, пестициди и други химически субстанции, характерни за света на съвременния човек. Учените считат, че проблемът е много сериозен, тъй като вредите от т. нар. „екологични стресови фактори” не се ограничават само върху самата кожа. Замърсителите и химикалите, които преминават през нея, понякога водят до локални кожни раздразнения, екземи и др.

Замърсяването на въздуха е местен, общоевропейски и междуконтинентален проблем. Замърсителите на въздуха, отделени в една държава, могат да бъдат пренесени в атмосферата, което влошава качеството на въздуха на други места.

По всеобщо признание днес фините праховите частици, азотния диоксид и озонът в близост до земната повърхност са трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по своята сериозност въздействие.

ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА ВЛОШАВА И ОКОЛНАТА СРЕДА!

ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА СА:

  • Изгаряне на изкопаеми горива при производството на електроенергия, в транспорта, промишлеността и домакинствата;
  • Промишлени процеси и използване на разтворители, например в химическата и минната промишленост;
  • Селско стопанство;
  • Третиране на отпадъците;
  • Вулканичните изригвания, отвяваният от вятъра прах, пръските от морска сол и емисиите на летливи органични съединения от растенията са примери за източници на естествени емисии.