Аптека МЦ Провамед - Аптека град Провадия

Аптека МЦ Провамед Аптека град Провадия

Аптека МЦ Провамед - Аптека град Провадия

Контакти:

051 / 84 21 81

Провадия, ул. "Цар Освободител" № 1

romed_bg_ood@abv.bg

Аптека МЦ Провамед се намира в гр. Провадия на Адрес:   ул. Цар Освободител 1, МЦ Провамед.

Управител: магистър-фармацевт Миглена Петрова Иванова.

Аптеката отпуска следните групи лекарства:

  • Заплащане на лекарства на аптеки;
  • Лекарства, заплащани на ЦУ;
  • Лечебни храни;
  • Медицински изделия;
  • Отпускане на лекарства по протокол A;
  • Отпускане на лекарства по протокол B;
  • Отпускане на лекарства по протокол C.
Slider
Slider