Регионална Здравна Инспекция Благоевград

Контакти:

073 / 58 20 50

Благоевград, ул. Братя Миладинови №2

rzibl@rzibl.org

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция – Благоевград във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградата на Регионална здравна инспекция – Благоевград се извършва пълна дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, инспекцията препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

С Регионална здравна инспекция – Благоевград можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzibl@rzibl.org или на телефони: 073/ 88 87 01, 073/83 28 26.
Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н. можете да адресирате до електронен адрес: rzibl@rzibl.org. С Деловодството на РЗИ-Благоевград може да се свържете на телефон: 073/83 28 26.
Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате на телефон 0885524787. Информация за новия коронавирус може да намерите на интернет страницата на РЗИ – Благоевград в рубриката „Новини“, секция „Информация за коронавирус COVID-19“.

Slider
Slider