Дентален Център VI - София ЕООД

Дентален Център VI - София ЕООД

Дентален Център VI - София ЕООД

Контакти:

02/ 987 84 22

02/ 987 84 24

София ул. Иван Вазов 5

sc6sofia_ood@abv.bg

Дентален Център VI – София ЕООД е специализирано звено в системата на здравеопазването, наследило базата и традициите на една от най-престижните стоматологични поликлиники в Столицата – бивша Градска Стоматологична Поликлиника.

Дентален Център VI – София ЕООД е завършен комплекс за диагностика, лечение и рехабилитация на денталните заболявания по терапевтична, хирургична, протетична и детска дентална медицина.

Специалисти:

 • д-р Аламанова – управител;
 • доц. д-р Иванов;
 • д-р Динева;
 • д-р Нешева;
 • д-р Димов;
 • д-р Жекова;
 • д-р Меликсетян;
 • д-р Василев;
 • д-р Георгиев;
 • д-р Апостолова;
 • д-р Милешки;
 • д-р Арнаудов;
 • д-р Талалаева;
 • д-р Цекова.

Предлагани услуги:

 • Първична и специализирана дентална помощ;
 • Договор с НЗОК;
 • Оперативно лечение и ендодонтия;
 • Орална хирургия и имплантология;
 • Протетична дентална медицина;
 • Ортодонтия;
 • Детска дентална медицина;
 • Дентална физиотерапия;
 • Образна диагностика;
 • Фокална диагностика и алергология;
Slider
Slider