Болница Лозенец - град София

Болница Лозенец Университетска болница Лозенец - София

Болница Лозенец - град София

Контакти:

02/ 9607–681

София, кв. Лозенец, ул. „Козяк“ № 1

https://www.lozenetz-hospital.bg/

Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска хирургия и др. Екипът от специалисти в болницата извършва научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и по прилагането на съвременни медицински технологии.

Водещи принципи в работата на УБ „Лозенец“ винаги са били и ще бъдат: безкомпромисно качество на медицинската услуга, компетентност и професионализъм във всяка една сфера.

Личното отношение към всеки пациент стои на първо място в УБ „Лозенец“. За нас е важно всеки пациент да получи най-доброто обслужване от началото до края на своя престой. Топлото посрещане, отзивчивостта и стремежът за предоставяне на максимално удобство на пациентите са основно задължение на всеки служител на болницата.

Пълната прозрачност е друг водещ принцип на болницата. Дейността на болницата се контролира ежедневно от различни комисии, чиито доклади са достъпни за всеки и по всяко време.

Диагностично-консултативен блок

Първо посещение

При първото Ви посещение ще бъдете посрещнати в приемната на болницата, където ще Ви информират за видовете медицински услуги. Тук ще Ви бъде издадена персонална карта на пациента.

От приемната Вие ще получите пълна информация за възможностите да Ви бъде извършен преглед и отговор на всички Ваши допълнителни въпроси.

За Ваше удобство дата и час, за преглед могат да бъдат записани предварително след позвъняване нател. 02 / 96 07 607. Записвания на часове се приемат 24 часа в денонощието.

При необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат извършени срещу заплащане по ценоразписа на болницата. УБ „Лозенец“ извършва прегледи за извънболнична помощ по договор с НЗОК. УБ „Лозенец“ извършва високоспециализирани извънболнични медицински изследвания по договор с НЗОК.

Приемът на пациенти по клинична пътека в болницата се извършва чрез Диагностично-консултативния блок на УБ „Лозенец“

Диагностично-консултативния блок разполага със следните консултативни кабинети:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания“ с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по „Педиатрия“
Кабинет „Спешни консултации по педиатрия“
Кабинет „Детска ехография”
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Уши–нос–гърло“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет „Болнична хигиена, профилактика и контрол на вътреболнични инфекции“
Отделение за Спешна помощ.


Лаборатории:

    • Клинична лаборатория
    • Микробиологична лаборатория

Стационарно лечение

УБ „Лозенец“ разполага с изключително добре оборудвани клиники и отделения в основните медицински области, които прилагат най-високи стандарти за диагностика и лечение.

Операционният блок и реанимацията гарантират изцяло сигурността на болните по време на хирургически интервенции и интензивно лечение.

Условията в отделенията позволяват уютна среда за пациентите, близка до домашната: модерни стаи, оборудвани според индивидуалните нужди на пациента, самостоятелни бани и тоалетни, удобни легла, индивидуални телевизори и интернет. Болницата предлага хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на всеки пациент.

Клиниките за стационарно лечение при УБ „Лозенец“ имат договор с Националната здравноосигурителна каса.


За повече информация за приема на пациенти, болничния режим и покриването на разходите за лечение вижте секция Информация за пациенти и придружители и Клинични пътеки.

Slider
Slider