"Вита" ЕООД - Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация град Велинград

"Вита" ЕООД - Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация град Велинград

"Вита" ЕООД - Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация град Велинград

Контакти:

0884 09 83 40

+3595 24 38

Велинград, ул. “Пушкин” 2

neikovsd@abv.bg

Болница “вита” е съвременно лечебно-оздравително заведения, което е предназначено за долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система и дихателната система. Съвременната лечебно-диагностична апаратура, с която е снабдена, добрата водолечебна база, съоръженията за рехабилитация и механотерапия, както и отлично подготвения медицински персонал, който работи тук, гарантират високо професионално ниво на лечебно-рехабилитационния процес, бързо възстановяване и оздравяване на лекуваните пациенти.

Болница “вита” ще намерите в самия център на велинград, обградена от китна борова гора. Водолечебните процедури се извършват с минерална вода отизвор no 19, която е хипертермална (54 °с, слабо минерализирана, хидро-карбонатно-сулфатно-натриева. Минерализация 257 мг/л, ph 9.1 и е подходяща за питейно лечение, както и за водолечение на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система, стомашно-чревни и бъбречни заболявания.

За сигурността на пациентите се грижи охрана с 24 часово мониторно наблюдение и запис на всички входове и изходи.

До нас можете да дойдете, от всички кътчета на страната и чужбина, чрез удобни автобусни връзки и атрактивен жп транспорт, както и със собствен транспорт по добре поддържани целогодишно пътища.

 

 

I. Консултативно-диагностичен блок:

  • Приемно-консултативен кабинет;
  • Медицинска регистратура;
  • Функционално-диагностичен кабинет;
  • Манипулационна;
  • Медицинския секретар;
  • Санитарен пропуск;
  • Изолатор.

II. Стационарен блок:

  •  „Oтделение по физикална и рехабилитационна медицина” със сек­ции по: кинезитерапия и рехабилитация, апаратна физиотерапия, термотерапия, балнеоле­чение и високоспециализирани медицински дейности;
  •  „Oтделение задолекуване, продължително лечение и рехабилита­ция на неврологични заболявания”, със секция по кинезитерапия и рехабилитация, апаратна физиотерапия и балнеология;
  • „Oтделение за долекуване, продължително лечение и про­филактика на вътрешни заболя­вания”, със секция по профилактика.
Slider
Slider