Държавна психиатрична болница - град Бяла

Държавна психиатрична болница - град Бяла

Държавна психиатрична болница - град Бяла

Контакти:

0878 47 27 03

0817 / 73 447

Бяла, ул. Дряново №3

dpb_byala@b-trust.org

Държавна психиатрична болница гр. Бяла се намира в покрайнините на града, в началото на промишлената зона. Построена е на левия бряг на река Янтра през 1910 г.

Осигурява амбулаторно и стационарно лечение на лица с психични заболявания над 18-годишна възраст.

Обслужва пациенти от районите Русе, Силистра, Разград и други,потърсили услугите на болницата. 

Slider
Slider