АМЦСМП Проф. д-р Димитър Стаматов - Медицински център град Варна

АМЦСМП Проф. д-р Димитър Стаматов - град Варна

АМЦСМП Проф. д-р Димитър Стаматов - Медицински център град Варна

Контакти:

052 607 754

Варна, бул.
Цар Освободител 150

mc-ag-varna@abv.bg

Slider
Slider
Здравен Регистър