МБАЛ - БЕЛЕНЕ

Многопрофилна болница за активно лечение – МБАЛ Белене ЕООД

МБАЛ - БЕЛЕНЕ

Контакти:

0884 74 41 51

Белене, ул. Гео Милев 47

mbal.b@mail.bg

МБАЛ Белене ЕООД – Разкрита като болнично заведение през 1947 год. Състои се от четири функционално обособени блока: консултативно-диагностичен, стационарен, болнична аптека и административно-стопански блок. Разполага с четири стационарни отделения – вътрешно (15 легла), педиатрично (10 легла), неврологично (10 легла) и физиотерапевтично (10 легла), както и с кабинет образна диагностика и медико-диагностична лаборатория. МБАЛ Белене е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинска собственост. През последните години в МБАЛ Белене ЕООД се прилагат различни мерки за подобряване условията, при които се осъществява диагностичния и лечебния процес, повишаване качеството на медицинските грижи –  осигуряване на квалифицирани медицински специалисти, модерна апаратура, усъвършенстване на средствата и механизмите за взаимодействие с общопрактикуващите лекари, филиал за спешна помощ, специалистите и звената от доболничната помощ, подобряване на медицинския мениджмънт, маркетинговата и дистрибутивна стратегия на лечебното заведение. Честа практика е обслужването на пациенти от други общини. За 2013 г. през отделенията на болницата са преминали болни от 22 селища на област Плевен.

Отделение по вътрешни болести – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по “Вътрешни Болести”.

Отделението разполага с 14 легла, разпределени както следва:

  • 4 легла за кардиологични случаи;
  • 4 легла за пулмологични случай;
  • 4 легла за нефрологични случаи;
  • 2 легла за ендокринологични случаи.

Към вътрешно отделение е обособено 1 легло за интензивни грижи.

В отделението на МБАЛ Белене се осъществява дейност и по:

  • Медицинска специалност “Кардиология”, отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Кардиология”;
  • Медицинска специалност “Нефрология”, отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Нефрология”
  • Медицинска специалност “Пневмология и фтизиатрия”, отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Пневмология и фтизиатрия”;
  • Медицинска специалност “медицинска специалност “Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Ендокринология и болести на обмяната”;
  • Медицинска специалност “Анестезиология и интензивно лечение” отговаряща на първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по “Анестезиология и интензивно лечение”.
Slider
Slider