МБАЛ Света Марина - град Плевен

Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина - град Плевен

МБАЛ Света Марина - град Плевен

Контакти:

0700 / 2 00 06

064 / 80 56 66

064 / 81 81

Плевен, ул. Българска авиация, Западна индустриална зон

info@svmarina.com

Slider
Slider