МБАЛ - Велики Преслав

Ммногопрофилна болница за активно лечение - Велики Преслав ЕООД

МБАЛ - Велики Преслав

Контакти:

053 84 23 07

Велики Преслав ул. Любен Каравелов №51

mbal_preslav@abv.bg

Намира се около манастира на хълма „Аврадака” и е проучена от проф. Н.Мавродинов. Сградата на болницата е дълга 14 м и широка 9 м. Състои се от две помещения, долепени едно до друго – едното квадратно, другото правоъгълно. Правоъгълното помещение е оградено от трите страни с течен коридор. Сградата е била на два етажа и е имала отделно отходно място. Кухнята на болницата се е намирала в друго помещение. Оказва лечебна помощ на нуждаещите се. Има данни за контакти с подобни учреждения от Киевска Рус.

Околийска болница

Строежът започва през 1911 година в източната част на новия град, но спира поради започване на балканската война. От 1916 година започва да работи като третоспепенна околийска болница в малка едноетажна сграда. В нея се разкриват 15 легла от общ профил. Разкриват се лекарски кабинет и болнична аптека, обслужвана от медицински фелдшер. Независимо, че в началото на века Преслав е бил много малък град, обществеността е успяла да си издейства сравнително рано държавна болница, каквито в по-големите градове от нашия се построяват много по-късно.

След 1950 година към болницата постепенно се построява сграда за новоразкрития противотуберкулозен диспансер. По-късно съседната училищна сграда се предава към болничния комплекс. Построяват се нова спомагателна сграда и надстройка, а поликлиниката се настанява в частна къща. Така разширена с леглови фонд от 100 легла, болницата обслужва населението  до откриване на новата. Околийски лекари са били Борис Спиров, Станко Станков, Петър Петров, Жеко Жеков, Добри Марчев, а градски лекари Христо Янев и Екатерина Иванова.

Районна болница

Започната през 1965 година със средства на ТКЗС и завършена със средства на държавата. Открива се на 26 декември 1969 година от тогавашния министър на Народното здраве Д-Р Кирил Игнатов. Има 240 легла и пет отделения: хирургическо, детско, нервно, вътрешно, акушеро-гинекологично.Към болницата е разкрита поликлиника. Главни лекари са били: Борис Спиров, Жеко Жеков, Добри Марчев, Съби Бозаджиев, Петко Диков, Ради Радев, Марчо Костов.

Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД – Велики Преслав

Регистрирана като самостоятелно юридическо лице на 12.09.2000 година. Собственик на 100 % от капитала на болницата е общината.

Дейността на болницата е : диагностика и лечение на свръх остри, остри и изострени  хронични заболявания от терапевтично,неврологично и психиатрично естество, рехабилитация, медицински услуги и др.

Лекуват се всички спешно болни и тези, чието състояние не позволява лечение в домашна обстановка.Болницата разполага със 80 легла, разпределени в 4 отделения.

В стационара работят 17 лекари, от които 14 с придобита специалност.Стационарната помощ обслужва около 30-хилядното население на Велики Преслав и Върбица.

Параклиничните звена – рентген, клинична лаборатория, физиотерапия – разполагат със съвременна апаратура.

Директор на болницата е д-р ЙОШЕНКА НЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА – РУСЕВА

Банкова сметка за внасяне на гаранции за участие и изпълнение на договори:

Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД
IBAN: BG51CREX92601053872401
BIC: SREXBGSF

Slider
Slider