Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I" - с.Искрец

Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I" - с.Искрец

Специализирана белодробна болница "Цар Фердинанд I" - с.Искрец

Контакти:

07163 / 20 01

07163 / 25 72

с. Искрец, кв. Санаториума

tzarferdinand@abv.bg

Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължаващо лечение и хабилитация (СБПЗПЛР), по-известна като Санаториума Искрец е създадена през 1908 г. като противотуберкулозен санаториум с указ и дарение от Цар Фердинанд I .

Мястото за създаване на санаториума е избрано от специално назначена от Цар Фердинанд комисия, която е пътувала из България и е извършвала измервания на климатичните параметри.

В землището на манастира „Успение Богородично“ край село Искрец комисията намира уникални климатични условия, много подходящи за лечение на белодробни заболявания, а именно: 450 метра надморска височина, южен склон, липса на мъгли през цялата година, отлична екологична обстановка.

На 29-ти май 2008 година болницата отпразнува своя 100-годишен юбилей. Почетен гост на събитието беше Н.В. Княгиня Мария – Луиза, която откри паметна плоча с лика на дядо си Цар Фердинанд I .

СТРУКТУРА:
1.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
 • Консултативен кабинет – приемът на пациенти се извършва от лекар със специалност  “ Пневмология и фтизиатрия“ или „Вътрешни болести“;

 • Клинична лаборатория II-ро ниво на компетентност– ръководи се от лекар със специалност „Клинична лаборатория“;

 • Микробиологична лаборатория I -во ниво на компетентност и периферно ниво по туберкулоза – ръководи се от лекар със специалност „Микробиология“;

 • Лаборатория за функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ – за диагностика на пациентите;

 • Бронхологичен кабинет – диагностиката се извършва от лекар с правоспособност по бронхология;

 • Рентгенологичен кабинет и кабинет за ехография I -во ниво на компетентност – ръководят се от лекар със специалност „Рентгенология“ и правоспособност по „Ехография“;

 • Сектор по физиотерапия и рехабилитация – процедурите се провеждат от квалифицирани специалисти.

2.СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Медицинските дейности в болничните отделения се осъществяват в съответствие с медицинския стандарт по „Пневмология и фтизиатрия“.


 • Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ II-ро ниво на компетентност  –  лекуват се пациенти по клинични пътеки № 96 „Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система“ и № 99 „Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност“ и пациенти с хронични неспецифични белодробни заболявания;
 • Фтизиатрично отделение /ФО/ II-ро ниво на компетентност – приемат се за долекуване и рехабилитация пациенти с всички форми на белодробна туберколоза.

Лечението се провежда от четирима лекари със специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и двама лекари със специалност „Вътрешни болести“.

3.БОЛНИЧНА АПТЕКА

Ръководи се от магистър фармацевт.

4.АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК
 • Счетоводство;
 • Каса;
 • Деловодство и вътрешна телефонна централа;
 • Болнична кухня и трапезария;
 • Стопански служби.

-технически работилници;

-автосервиз;

-болнична пералня;

-библиотека;
Slider
Slider