Дом за стари хора с.Бистренци

Дом за стари хора - село Бистренци

Дом за стари хора с.Бистренци

Контакти:

081 / 26 22 24

С. Бистренци, ул.Л.Каравелов 9

s_bistrentsi@b-trust.org

Slider
Slider