М-ТЕХ - Медико диагностична лаборатория град София

М-ТЕХ - Медико диагностична лаборатория град София

М-ТЕХ - Медико диагностична лаборатория град София

Контакти:

029 / 51 54 61

029 / 15 43 04

София, бул. Ген. Едуард Тотлебен 21

m_teh@abv.bg

Slider
Slider