М-ТЕХ - Медико диагностична лаборатория град София

М-ТЕХ - Медико диагностична лаборатория град София

М-ТЕХ - Медико диагностична лаборатория град София

Контакти:

029 / 51 54 61

029 / 15 43 04

София, бул. Ген. Едуард Тотлебен 21

m_teh@abv.bg

Медико – диагностична лаборатория М ТЕХ е разположена на територията на град София. М ТЕХ МДЛ предлага изследвания с ядрено-магнитен резонанс и други лабораторни изследвания. За възможно най-точен анализ, ние използваме модерна техника и съвременно оборудване.

Ядрено-магнитен резонанс М ТЕХ МДЛ
 

Медико – диагностична лаборатория М Тех разполага с магнитен резонанс, доставен от Siemens от последно поколение Magnetom Avantо. Чрез него за 12 часов работен ден, могат да бъдат прегледани около 30 пациента, а за месец средно около 800 човека. Лабораторията разполага и с друго модерно оборудване, даващо възможност за точно диагностициране на изследванията.

При нас работят лекари с различни специалности – лаборанти, инжинери, химици, биолози и други квалифицирани професионалисти. Част от приоритетите на нашата медико – диагностична лаборатория са: точни и коректни резултати, висококачествено оборудване и екип от квалифицирани професионалисти.

В медико – диагностична лаборатория М ТЕХ ще получите висока степен на професионализъм, достъпност и удобство в обслужването, както и ясна и точна информация на разбираем за пациента език.

Лекарите в М ТЕХ МДЛ са: д-р Гарванска, д-р Генова, д-р Антонова, д-р Цандев, д-р Гагов, д-р Илиева.

Slider
Slider