АГПСИМП По Физикална терапия и рехабилитация Физиотим ЕВ - град София

АГПСИМП По Физикална Терапия И Рехабилитация Физиотим ЕВ - София

АГПСИМП По Физикална терапия и рехабилитация Физиотим ЕВ - град София

Контакти:

0887 55 87 38

София, ул. Дедеагач 60А

fiziotiem@abv.bg

Предлагаме следните услуги:

  • Групова практика за специализирана извънболнична физикална и рехабилитационна медицинска помощ, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
  • Профилактика;
  • Предписване на лабораторни и други видове изследвания;
  • Извършване на медицински дейности и манипулации, предписание на лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
  • Експертиза за временна нетрудоспособност;
  • Дейности по здравна промоция и профилактика, издаване на документи, свързани с тяхната дейност;
  • Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
Slider
Slider