Медицински център "Ависта" град Стара Загора

Медицински център "Ависта" град Стара Загора

Медицински център "Ависта" град Стара Загора

Контакти:

042 / 62 51 93

Стара Загора, ул. Ген.Столетов 107

ak_avista@abv.bg

Медицински Център Ависта е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ регистрирано през 2000 г.
  
В центъра работят високо квалифицирани лекари по специалностите: 
 • акушерство и гинекология,
 • кардиология,
 • детски болести,
 • хирургия.

Кабинети:
Акушерство и гинекология – д-р Росица Кадирева, д-р Денка Енчева
Кардиология – д-р Мария Качарова
Детски болести – д-р Нели Михайлова, д-р Невена Стоянова
Хирургия – д-р Иван Рачков
 

В сградата има и двама семейни лекари.( които не са част от структурата на медицинския  център)
 • Диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на болни
 • Профилактични прегледи
 • Функционални изследвания със съвременна апаратура
  • Ехокардиография с цветен доплер
  • Ехография на коремни органи,щитовидна жлеза, лимфни възли, тестиси
  • Трансфонтанелна ехография
  • ЕКГ
  • Запис на сърдечния ритъм на плода
 • Водене на женска консултация
  • Проследяване развитието на бременността
  • Подготовка на бъдещите майки за раждане и отглеждане на новороденото

Извършват се платени прегледи по утвърден ценоразпис.

Центърът работи по договор с:

 • НЗОК ( Национална здравноосигурителна каса),
 • ДЗИ Живото-застраховане,
 • ФИ ХЕЛТ Застраховане.

Лекарите работят по индивидуални графици.

Записването се извършват на регистратурата на телефони: 042/ 625193 и 0877625190.

Работно време на регистратурата работи от 8.00 ч. до 19.00 ч.

Slider
Slider