ЦСМП - Ловеч

Център за Спешна Медицинска Помощ - град Ловеч

ЦСМП - Ловеч

Контакти:

0878 67 83 13

Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев 27

csmplovech@abv.bg

ЦСМП –Ловеч
Центърът за спешна медицинска помощ – Ловеч е създаден на основание Постановление № 211 на Министерски съвет от 6 октомври 1994 год. По смисъла на Закона за лечебните заведения, Център за спешна медицинска помощ – Ловеч е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град Ловеч, осъществяващо дейността си на територията на област Ловеч с непрекъснат денонощен режим на работа.

Обект на дейност

Обект на спешна медициска помощ са:

 • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 • Болни и постразали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП;
 • Лица с данни за психическо разстройство,които представляват опастност за себе си и за околните;
 • Жени със започнало раждане или аборт;
 • Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
 • Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.


Организация на дейността и структурни звена
Организационната структура на ЦСМП – Ловеч включва следните структурни единици:

 • Адмистративно – стопански сектор;
 • Районна координационна централа (РКЦ);
 • 7 филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП), разположени на територията на областта;
 • ФСМП Ловеч – гр. Ловеч;
 • ФСМП Летница – гр. Летница;
 • ФСМП Луковит – гр. Луковит;
 • ФСМП Тетевен – гр. Тетевен;
 • ФСМП Троян – гр. Троян;
 • ФСМП Угърчин – гр. Угърчин;
 • ФСМП Ябланица – гр. Ябланица.
Slider
Slider