Д-р Камен Генов - Ендокринолог град Плевен

Д-р Камен Генов - Ендокринолог град Плевен

Д-р Камен Генов - Ендокринолог град Плевен

Контакти:

064 / 90 90 93

064 / 90 90 92

Плевен, ул. Коста Хаджи Пакев №7 - МБАЛ Авис Медика

kamengenov@abv.bg

Д-р Камен Генов е Роден на 20.февруари 1969 год. През 1996 год. придобива специалност по медицина в ВМИ гр. Плевен.

От м.януари 2002 год има специалност по Вътрешни болести, а от месец юни 2005 год. – специалност – Ендокринология и болести на обмяната.

От завършването на ВМИ Плевен до 2003 година е работил като асистент, а от 2003 год до 02.06.2010 като старши асистент към Клиника по Вътрешни болести на УМБАЛ Плевен – Катедра по Пропедевтика на Вътрешните болести на Медицински Университет – гр. Плевен.

От 03.06.2010 година работи като лекар – ендокринолог в МБАЛ „АВИС МЕДИКА„, гр. Плевен.

Д-р Камен Генов е член на Българското дружество по Ендокринология от 2003 година насам и на ADA от 2001 год. насам.

Владее английски, немски и руски език.

  • Диагностика на редица съдови заболявания;
  • Лечение на захарен диабет;
  • Обучение на пациенти с диабет за всичко свързано с болестта;
  • Лечение на метаболични нарушения;
  • Лечение на заболявания на щитовидната жлеза и други ендокринологични заболявания

 

Slider
Slider