Д-р Марияна Христова д.м - Ендокринолог град Варна

Контакти:

0878 37 20 60

Варна, бул. Св. Св. Кирил и Методий 53

mladost.vn@gmail.com

Д-р Христова завършва Висше медицинско образование през 1982г. в Медицински университет гр.Варна.

Придобива специалност Вътрешни болести през 1989г. в Медицинска академия гр.Варна и започва проучването по Хипоталамичен метаболитен синдром. 
През 1995г. – специалност Ендокринология и болести на обмяната във ВМИ гр.София. 
През 1999г. – регистрация на докторантура към Медицински университет гр.Варна. 
През 2004г. – защитава дисертация за научна степен „Доктор“ по Ендокринология на тема „Хипоталамичен метаболитен синдром“.

От 1989г. до 2000г. работи като специалист Вътрешни болести и Ендокринолог в Общинска болница кв.Аспарухово – гр.Варна. 
От 2000г.- Ендокринолог в ЕТ“АИПСМП Медицински център кв.Аспарухово“.
Slider
Slider
Здравен Регистър