Доц. Д-р Снежина Михайлова - Имунолог град София

Доц. Д-р Снежина Михайлова - Имунолог град София

Доц. Д-р Снежина Михайлова - Имунолог град София

Контакти:

0887 01 02 08

029 / 23 06 90

София, бул. Св. Георги Софийски № 1

sneji_jm@yahoo.com

Доц. д-р Снежина Михайлова завършва медицина през 1999 г. в МУ-София. Работи в Клиниката по клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” от 2000 г.

Има призната специалност “Клинична имунология” от 2006 г. Придобива научно-образователна степен “Доктор” през 2007 г. с проучвания върху имуногенетиката на множествената склероза. Специализира в областта на имунологията и молекулярната биология през 2003 г в Northern Ireland Tissue Typing Laboratory, City Hospital, Belfast, а през 2007 г в The University of Nottingham, UK.

Разработва и въвежда алгоритъм за молекулярна диагностика на митохондриалните заболявания. Специалист в областта на Real-Time диагностика вкл. инфекциозни заболявания. От няколко години се занимава с диагностиката и лечението на имунодефицитните заболявания. Научните й интереси са свързани с туморната имунология, имунодефицитите и невродегенеративните заболявания. Като главен асистент участва в обучението на лекари, сестри, лаборанти и специалисти с немедицинско образование. Има над 50 публикации, научни съобщения и доклади.

Член е на Българската асоциацията по клинична имунология и на Европейската асоциация по имунни дефицити.

Препоръчано за Вас