Д-р Нина Николова - Офталмолог град София

Д-р Нина Николова - Офталмолог град София

Д-р Нина Николова - Офталмолог град София

Контакти:

0888 38 60 55

София, бул. Мария Луиза № 191

dr.n.nikolova@ gmail.com

Д-р Нина Николова е Офталмолог – очен лекар развиващ дейнността си в  град София. Тя е специализира в областта на очните болести.

От 2002 година до сега работи в Медицински център „Светлина” в град София.

 • 1974 г. – Завършено висше образование по медицина в МА – София;
 • От 1976 г въвежда лазер терапията на окото в България, като научен сътрудник в катедрата на очни болести в Медицинска Академия;
 • 1980 г. – Придобита специалност по офталмология в МА – София;
 • 1986 г. – Защитена кандидатска дисертация в МА – София, тема: „Ангиофлуорографско проучване на задния полюс в очното дъно при непролиферативна диабетна ретинопатия”;
 • 1974 – 1976 г. – клиничен ординатор в очно отделение – Окръжна болница – гр. Плевен;
 • От 1976 до 2009 научен сътрудник III, II, I степен и гл. асистент в „Секция по ФА, УЗД и лазер терапия”, катедра Офталмология, МУ – София;
 • От 2002 до сега в ГПСМП-ДЛЛОЗ „Светлина”.

Дейности:

ФА диагностика и лазерно лечение на очни заболявания като:

 • Лазерна терапия на диабетна ретинопатия;
 • Дегенеративни промени в ретината периферия;
 • Ммаколенна дегенерация;
 • Проблеми при късогледство, далекогледство, астигматизъм  и други.
Slider
Slider