Доц. Д-р Силвия Цветкова - Логопед и Психолог град Плевен

Доц. Д-р Силвия Цветкова - Логопед и Психолог град Плевен

Доц. Д-р Силвия Цветкова - Логопед и Психолог град Плевен

Контакти:

0887 51 71 67

064 88 82 12

Плевен, ул. Сан Стефано 1 2-ро ДКЦ

stcvet@abv.bg

Доц. Силвия Цветкова е доктор по специална психология, сертифицирана е в областта на логопедията и психологията. Има над 30 годишен професионален опит. Преподавател е в Медицински университет Плевен.

Извършва консултативна и терапевтична дейност на деца, юноши и възрастни:

  • Консултира при проблеми в развитието и поведението, разстройства от аутистичния спектър, нарушение на говора, умствена изостаналост;
  • Нарушения на привързаността, когнитивното и социалното развитие;
  • Консултира родители на деца с увреждания;
  • Подпомага процеса на интеграция на деца с увреждания;
  • Извършва психодиагностика  и оценка на училищната готовност;
  • Прави логопедично оценяване, логопедично консултиране и терапия;
  • Консултира и терапевтира с методи на транзакционния анализ;
  • Използва стандартизирани и валидизирани методики за диагностика и проследяване на психическите и личностовите промени.

Експертните оценки са валидни пред ТЕЛК и ДЕЛК.

Доц. Цветкова работи и с онкологично болни пациенти, слединсултни пациенти и с лица, които имат лични или професионални проблеми.

Според доц. Цветкова, ранното откриване на смущения в развитието позволява навременното диагностициране и адекватно подпомагане. Късно потърсената помощ, понякога изисква дългогодишна терапия.

За правилното развитие на децата е необходимо да се проследи възникването и обогатяването на речта. В случаите, когато речта закъснява, когато се развива и затвърдява като неясна, зле артикулирана и несъгласувана; когато се появяват периоди на повтаряне и затруднено стартиране на думи или фрази; когато детето бавно или не реагира на инструкция; когато преди училище му е трудно да „чуе” звук или разграничи звукове в дума и т.н., детето се нуждае от логопедична консултация и терапия.

Slider
Slider