Д-р Яна Кацарова - Психолог и психотерапевт град София

Д-р Яна Кацарова - Психолог и психотерапевт град София

Д-р Яна Кацарова - Психолог и психотерапевт град София

Контакти:

0887 670 025

София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 91

ykazarova@gmail.com

Предоставя психологическо консултиране и психотерапия за хора, които:

 • преживяват труден момент;
 • имат трудности в отношенията с околните;
 • наскоро са им се случили значими житейски събития;
 • преживели са загуба на близък човек;
 • преживели са събитие, което преобръща живота им;
 • имат нужда от място, където да помислят как да преодолеят свои трудности и да променят живота си.

Изледвания и публикации:

 • “Индивидуален план от грижи (ИПГ) за пациенти с тежка психична болест (ръководство за водещи на случаи)” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2002;
 • “Прилагането на програми за психосоциална рехабилитация в Български контекст” (заедно с д-р Владимир Сотиров, д-р Ирина Лазарова, Ваня Величкова и Димитър Германов) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 3/4, 2004;
 • “Кризисни състояния и кризисни интервенции в психиатричната практика” (заедно с д-р Владимир Сотиров и Димитър Германов) – “Психиатрия”, Издателска къща “Стено”, 1 / 2004;
 • “Технологии за обезпечаване на интегрирането на хора с хронично психично заболяване на конкурентния пазар на труда в контекста на съвременното разбиране за същността и ролята на програмите за психосоциална рехабилитация” (заедно с Димитър Германов и Петър Карагинев) – Бюлетин на Българска психиатрична асоциация; брой 2 / 2004;
 • Poster presentation at European Conference “Recovery and Reform: Psychosocial Rehabilitation and Community Care”, Prague, Czech Republic, June 2nd – 4th 2005: “Transitional Employment Program: the Bulgarian Solution”; Y. D. Kazarova, P. S. Karaginev, R. H. Uzunova, V. S. Velichkova and D. A. Germanov;
 • „Оценка на себестойността и ефективността на психично здравните грижи в България” –Списание „Социална медицина” ; брой 1/2013г.

Члeнcтвa:

 • Българско психоаналитично общество (БΠО);
 • Бългapcĸa acoциaция пo пcиxoтepaпия (БAΠ);
 • Бългapcĸa Acoциaция нa coциaлнитe paбoтници (БACP);
 • Cдpyжeниe Oбщecтвo Aдaптaция;
 • Cдpyжeниe зa paзвитиe нa пcиxocoциaлнaтa pexaбилитaция в Бългapия;
 • Cдpyжeниe Дeцa нa вpeмeтo.

Paзpaбoтвaнe и пpeпoдaвaнe нa програми в следните професионални направления:

 • Психиатрия в общността. Психично здраве, за хора със затруднения в социалното функциониране поради наличие на хронично психично разстройство.
  Разработване и преподаване на учебни програми в областта на психичното здраве, свързани с промоция на психично здраве и развиване на специализирани програми от грижи в общността.
 • Домашно насилие. Психично здраве за хора, жертви на насилие и трафик и техните семейства.
Slider
Slider