Д-р Петър Тенишев - стоматолог град Пловдив

Д-р Петър Тенишев - стоматолог град Пловдив

Д-р Петър Тенишев - стоматолог град Пловдив

Контакти:

0888 86 71 78

088 886 7178

Пловдив, Трайко Китанчев 9

peturtenishev@gmail.com

КОМПЮТЪРНО ВОДЕНО ИМПЛАНТИРАНЕ
Digital Implantology

Компютърно воденото имплантиране представлява гигантска крачка напред при използването на зъбни импланти.

В кабинета се работи с напълно завършен протокол за имплантно лечение в целия  диапазон от липсващ единичен зъб до възстановяване на изцяло обеззъбени челюсти.

Това включва:
  • 3D сканиране
  • планиране с 3D софтуер;
  • поставяне на имплантите чрез изработен хирургичен водач;
  • завършването и поставянето на зъби може да бъде в момента на слагане на имплантите или на по-късен етап, според индикациите.
Slider
Slider