Доц. Д-р Николай Христов Колев д. м. – Уролог град Плевен

Доц. Д-р Николай Христов Колев д. м. – Уролог град Плевен

Доц. Д-р Николай Христов Колев д. м. – Уролог град Плевен

Контакти:

064 / 88 65 38

0887 61 04 23

Плевен, бул. Георги Кочев №8А ; ул. Дойран №104

kolevmd@yahoo.com

Доц. д-р Николай Христов Колев, д. м. е специалист по урология. Практикува в Катедра „Сестрински хирургични грижи” към ФЗГ на МУ-Плевен.

 Приема пациенти в УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен.

Образование:
– Средно образование – „Анастасия Димитрова“ Плевен, (1985 г.)
– Висше образование – медицина във Висш Медицински Институт Плевен, (1993 г.)
– Специалност Урология, Медицински Университет Плевен, Клиника по урология, (1998 г.)
– Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност Урология 03.01.42, 2012 г., въз основа на защитена дисертация на тема „ Практически аспекти на откриването и дисекцията на сентинелни лимфни възли при клинично локализиран карцином на простатната жлеза” във Военномедицинска академия гр. София
– Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, Рег. №6571/2010 г. 

Трудов стаж:
– 2013 г. – Началник на клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен
– 2013 г. – Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ – Плевен
– 1996-2013 – Лекар – ординатор в същата клиника.
– 1994 – 1998 г. Специализант по Урология в Клиника по Урология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен 

Академични позиции:
„Доцент” по научна специалност 03.01.42 Урология, след конкурс, обявен от Медицински Университет Плевен, (2013 г.)

Курсове и специализации:
Специализация по урология, Урологична клиника, Universite Libre de Bruxelles, Hopital Erasme, Prof. C. Schulman, Брюксел, Белгия, 2002 г.
Специализация по урология, Урологична клиника, Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. H. Huland, Хамбург, Германия, 2002 г.
Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизираната система da Vinci S като Console Surgeon, 2010 г., IRCAD-EITS, Strasbourg, France
Специализация в Милано, Италия в Instututo Europeo di Oncologia, Universita di Milano при Проф. Оттавио Де Кобелли за оператор на конзола при робот асистирани операции на рак на простатната жлеза, 2011г.
Курс по Интервенционален ултразвук в урологията, Висш Медицински Институт, София , януари 1996 г.
Курс по „Ендоскопска урологична хирургия”, 11-15.12. 2000 г., Медицински Университет, София
Тематичен курс „Uretero-renoscopy &PCN”, 24-27 Mарт 2004 г., Виена, Австрия
Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2005 г., Истанбул, Турция
Тематичен курс „ Hands on training Laparoscopy course 3”, Март 2009 г., Стокхолм, Швеция
Курс „Диагностична лапароскопия” – І-во ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
Курс „Оперативна лапароскопия” – ІІ-ро ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
Курс по роботизирана хирургия в рамките на „V-ти Международен семинар по Роботизирана хирургия за
югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г., Медицински Университет – Плевен
Курс „Traditional and Robotic assisted laparoscopy in urology and gynecology”, 2-3 Юли 2010 г., Клуж, Румъния
Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy”към European School of Urology, Vienna, Austria, March 2011
Курс „2-nd International EAU-EULIS Comprehensive Urolithiasis Workshop”, Sofia, 28-29.04.2011 г.
Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy-tips and tricks ” към European School of Urology, Paris, France, Feb 2012
Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology, Paris, France, 2012 г.
Курс на тема ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“, European Institute of Oncology, Milan, 2013 г.

Преподавателска дейност:
– Англоезично обучение по Урология специаност „Медицина” МУ – Плевен
– СДО, Лапароскопска хирургия – първо ниво ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен

Научни интереси и разработки:
– Научни публикации – над 50;
– Научни съобщения – над 35;
– Съавторство “Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом.“ Т. Делийски, Г Горчев, В. Димкитров,” 2006 г.

Научно-изследователска дейност:
– Участие в научен проект на тема „ПРОУЧВАНЕ НА ЛИМФНОТО ОТТИЧАНЕ И МЕТАСТАЗИРАНЕ НА ЛОКАЛНО ОГРАНИЧЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА ЧРЕЗ АРКИРАНЕ НА СЕНТИНЕЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ“ №5/2007 г. финансиран от МУ Плевен
– Участие в научен проект на тема ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ГЛАВАТА И КОЖАТА НА ПЕНИСА СЛЕД РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЛАСТИКИ ПО ПОВОД ПАРАФИНОМ “ №5/2010 г. финансиран от МУ Плевен

Членство в научни организации:
– Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology)
– Българско Урологично дружество
– Българска Асоциация по ултразвук в медицината
– Български лекарски съюз

Slider
Slider