Д-р Надя Спасова Котева - Вътрешни болести и белодробни болести град София

Д-р Надя Спасова Котева - Вътрешни болести и Белодробни болести София

Д-р Надя Спасова Котева - Вътрешни болести и белодробни болести град София

Контакти:

0899 24 79 39

София, бул. Сливница №309

nadya_spasova@abv.bg

Д-р Спасова е завършила медицина през 1998 год.

Има две придобити специалности:

Вътрешни болести 2012 год.

Пневмология и фтизиатрия 2015 год .

2017 год. защитава магистърска степен в УНСС гр. София – Здравен менинджмънт.

 От 2002 год.  до момента  работи в Специализирана болница за лечение на пневмо фтизиатрични заболявания- гр. София , от началото като лекар ординатор във Фтизиатрично отделение , а от 2016 год. като завеждащ Пневмо – фтизиатрично отделение. От 2016 год. е областен координатор за превенция , контрол и лечение на туберкулоза – София област.

Д-р Спасова има умения в конвенционалните методи в пулмологията – функционално изследване на дишането , извършване и интерпретация на кръвно-газов анализ, торакална и абдоминална ехография,  плеврални пункции, диагностика и лечение на белодробна туберкулоза, титриране на съня при ОСА/обструктивна сънна апнея/.

Клиничните й интереси са в областта на дихателните нарушения по време на сън и неинвазивна вентилация, диагностика и лечение на обструктивна белодробна патология и белодробна туберкулоза. Ултразвукова диагностика на болести на плеврата.

Проявява повишен интерес към дифузните паренхимни белодробни заболявания

Участия в многобройни семинари и конгреси в България и в чужбина.

Работи с НЗОК

СБАЛПФЗ бул. Сливница 309 , гр. София

МЦ Хера ул. Клисура 20, гр. София

ДКЦ Неоклиник  бул. Петко Ю. Тодоров 20 ,гр.София

Сентенция

Не е от значение колко неща правим, а колко любов влагаме, когато ги правим.

Не е от значение колко даваме, а колко любов влагаме, когато даваме.

 

Slider
Slider